kulisa

Kulisa je spolek sdružující umělce, studenty uměleckých škol, a zájemce o umění, kteří mají chuť tvořit a svým talentem přispívat k životu ostatních lidí. Působí na Těšínském Slezsku a vznikla v prosinci roku 2009 a jejími zakládajícími členy jsou: Jarek a Janka Bílí, Jakub a Tamara Tomoszek, Michal a Romana Zvonařovi. Spolek si klade za cíl kulturní a vzdělávací činnost za účelem vytvoření platformy pro mladé lidi v oblasti hudebního, divadelního a výtvarného umění. 

Spolek KULISA je dobrovolným, nezávislým a svobodným sdružením osob na základě společného zájmu. Je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra ČR. Činnost sdružení je motivována biblickými principy a hodnotami.

Cílem Kulisy me podporovat mladé umělce v jejich tvorbě a umožňovat jim svobodné vyjádření prostřednictvím umění.